Probeer het nieuwe stembiljet uit

Oefenen met het nieuwe stembiljet
voor kiezers in het buitenland

U kunt elke oefening zo vaak doen als u wilt. De lijsten en kandidaten
op het oefenstembiljet zijn niet echt. U brengt geen stem uit.

Kies een oefening

Kasper Lichtjaar van de Planetenpartij kiezen

De laatste kandidaat van lijst 7 kiezen

De eerste kandidaat van een lijst kiezen

Een lijst en een kandidaat kiezen

Blanco

Bij het oefenen vult u het stembiljet in op het scherm.
Let op: bij de echte verkiezing vult u het stembiljet in op papier en
stuurt u het per post naar het briefstembureau.
U kunt het stembiljet dus niet per e-mail terugsturen.

Bekijk het overzicht van kandidaten